UWAGA! Nowy numer konta: 57 8395 0001 0024 3797 2000 0001

Dokarmianie zwierzyny leśnej zimą

Do akcji przyłączyli się mieszkańcy Mieroszowa, w tym dzieci i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Z okazji 11 lutego – Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej odbyło się spotkanie działkowców, myśliwych i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie na wspomnianej ścieżce dydaktycznej, w celu uzupełnienia paśnika i karmników smakołykami dla zwierząt. Zorganizowano również tematyczną pogadankę […]

Czytaj więcej

Spotkanie Bożonarodzeniowe

 Spotkanie Bożonarodzeniowe W dniu 17.12.2016 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie zorganizował spotkanie świąteczne dla działkowców seniorów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Mieroszowa Pan Marcin Raczyński, Ksiądz Proboszcz Stanisław Piskorz, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców Pan Ryszard Skrzyński, prezesi i członkowie zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych , przedstawiciel komisariatu policji z Boguszowa […]

Czytaj więcej

Współpraca ROD „Przyszłość” w Mieroszowie w 2016r

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie współpracował w lipcu 2016 roku z władzami miasta i Mieroszowskim Centrum Kultury w organizacji Festiwalu „Nie tylko gospel” im. Włodka Szomańskiego. W lipcu przedstawiciel Zarządu uczestniczył w Wędkarskich Zawodach Spławikowych o Puchar Burmistrza Mieroszowa. Zawody zorganizował Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Mieroszowie ( ROD „Przyszłość” współpracuje od […]

Czytaj więcej

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza

W październiku 2016 roku zostały przeprowadzone prace remontowe na Ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Odnowiono wszystkie elementy architektury myśliwskiej. Przebudowano istniejące tablice dydaktyczne i zamontowano 6 nowych tablic, tematycznie nawiązujących do współpracy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” z organizacjami pozarządowymi i szkołą podstawową w Mieroszowie. Zapraszamy działkowców oraz mieszkańców miasta do spacerów wzdłuż „Ścieżki edukacyjno-przyrodniczej”, gdzie również można dokarmiać […]

Czytaj więcej

Prace remontowe w ROD

W sierpniu i listopadzie 2016 roku przeprowadzono prace remontowe ogrodzeń na rejonach: Kościelna, Polna, Wysoka, Wysoka II, Mickiewicza. W rejonie Polna założono nową siatkę w ilości 72 metry bieżące. Natomiast na pozostałych rejonach przeprowadzono miejscowe remonty ogrodzenia z wymianą słupków 10 sztuk i 55 metrów bieżących siatki ogrodzeniowej. Potrzeby w zakresie remontu ogrodzeń są bardzo […]

Czytaj więcej

Ekohotel dla owadów

Chrońmy występujące w naturalnych warunkach organizmy pożyteczne dostarczając im kryjówek i pokarmu. Temu celowi służy tworzenie „mieszkań zastępczych” dla owadów w ogrodach działkowych. Na szczególną uwagę zasługują biedronki, złotooki pospolite,ważki, chrząszcze,skorki i trzmiele. Pomaganie owadom pożytecznym to obopólna dobroć- owady mają gdzie mieszkać, ludzie mogą się cieszyć się lepszymi plonami i pięknymi kwiatami na działkach. […]

Czytaj więcej