UWAGA! Nowy numer konta: 57 8395 0001 0024 3797 2000 0001

Akcja dokarmiana zwierząt

dokarmianie zwierząt leśnych

W dniu 20.02.2019 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie zorganizował spotkanie dzieci szkolnych, myśliwych i działkowców na „Ścieżce przyrodniczej”  (w rejonie działek Polna i Wysoka).

Akcja dokarmiana zwierząt

Powodem spotkania była cykliczna akcja dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimy, której głównym celem jest uwrażliwianie uczniów na piękno przyrody i wdrażanie do działań proekologicznych na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego. Wspomniana akcja jest zadaniem wieloletnim, w której uczestniczą dzieci z klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

Uczniowie szkół podstawowych

W bieżącym roku przybyło 80 uczniów pod opieką swoich wychowawczyń z klas: „O” ( Natalia Badacz-Kaczyńska ), IA ( Lucyna Wrona ), IIA ( Elżbieta Kryska ), IIB ( Katarzyna Parzelska ), III ( Iga Bogdan). Dzieci przyniosły mnóstwo smakołyków dla zwierząt oraz kilka nowych budek dla ptaków, które zostały zamontowane na pniach drzew. Następnie, uczniowie z wielką energią i radością przystąpili do wypełniania karmników dla ptaków i paśnika dla saren odpowiednim pokarmem. Spotkanie uświetnił występ dzieci, wspólne śpiewanie skocznej piosenki o zimie i zwierzętach pt. „Biały walczyk” oraz plenerowa wystawa prac dzieci.

Ścieżka przyrodnicza

Akcję dokarmiania zwierząt leśnych zakończyły wzajemne podziękowania, wspólne zdjęcia i deklaracje dalszych spotkań na „ Ścieżce przyrodniczej”. Działkowców i myśliwych bardzo ucieszyła aktywna postawa uczniów, ich wielkie zaangażowanie w niesieniu pomocy zwierzętom dziko żyjącym i radość ze wspólnego działania. Z wypowiedzi dzieci wynika, że była to dla nich wspaniała lekcja przyrody, która dała możliwość zadbania o kondycję najbliższego środowiska przyrodniczego. Chrońmy przyrodę ojczystą na miarę swoich możliwości!