UWAGA! Nowy numer konta: 57 8395 0001 0024 3797 2000 0001

Historia ogrodu

Początek w 1945 roku

Ogród działkowy w Mieroszowie został założony jesienią 1945 roku, co potwierdzają dokumenty udostępnione przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie. Ówczesne władze PZD podzieliły wyznaczony teren na poszczególne rejony oraz działki, które funkcjonowały pod nazwą Pracownicze Ogrody Działkowe „Przyszłość” w Mieroszowie. Zgodnie z dokumentacją geodezyjną najpierw utworzono rejon działek pod nazwą „Polna”, a w kolejnych latach powstawały rejony: „Wysoka”, „Kościelna”, „Sportowa”, „Mickiewicza”, „Żeromskiego”, „Cmentarna” i „Wysoka II”.

14 ha powierzchni

W 1995 roku ostatecznie zakończono prace dotyczące zagospodarowania prawnie przydzielonych gruntów o powierzchni 14 ha, które ówczesne władze Mieroszowa przekazały w wieczyste użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Pierwsze biuro zarządu mieściło się na ulicy Wałbrzyskiej, następne ( po 1970 roku ) utworzono w lokalu na ulicy Żeromskiego. Od 1990 roku rozpoczęto prace remontowe budynku przy ulicy Kościelnej 7 a, gdzie w 1996 roku (w sali na piętrze ) utworzono siedzibę zarządu, któremu przewodził prezes p. Jerzy Urbanik ( wcześniej funkcję prezesa sprawowali panowie: Głowacki, Korżenko, Blachnik, a od 1996 funkcję prezesa sprawuje p. Adam Kołpak – dwudziesty rok pracy społecznej w Polskim Związku Działkowców ).

Dom Działkowca

Przez następne lata sukcesywnie remontowano pomieszczenia budynku Domu Działkowca na parterze, które przeznaczono na salę spotkań, pomieszczenie gospodarcze i sanitariaty. W tym samym czasie wykonano remont dachu i adaptowano małe pomieszczenie na piętrze, gdzie utworzono biuro finansowe. Od wiosny 2005 roku trwały prace związane z odwodnieniem budynku i remontem elewacji (ocieplenie i położenie kolorowego tynku mineralnego ) oraz wymianą okien. Jesienią 2005 roku dokonano uroczystego otwarcia Domu Działkowca, który po remoncie, zdaniem ówczesnych władz samorządowych, stał się ozdobą miasta ( budynek przekazany przez władze miasta na rzecz PZD wymagał generalnego remontu ). Równolegle z remontem budynku rozpoczęto prace związane z remontem ogrodzeń na poszczególnych rejonach, które zależnie od potrzeb są prowadzone przez cały czas. Od 2000 roku zarząd kolejno nawiązał współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu Mieroszowa i okolic tj.: z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło Miejsko – Gminne w Mieroszowie, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policji w Mieroszowie, z Polskim Związkiem Łowieckim „Knieja” Lubawka, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mieroszowie, Polskim Związkiem Pszczelarskim w Mieroszowie. Ponadto, w 2006 roku zarząd nawiązał współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w Mieroszowie, która jest kontynuowana nieprzerwanie 9 lat. Dla dzieci z PSP cyklicznie organizowane są, przy udziale przyjaciół ze wspomnianych wyżej organizacji, imprezy i spotkania okolicznościowe oraz projekty, w celu wdrażania działań proekologicznych i integracji lokalnego środowiska.

ROD „Przyszłość” uczestniczy w wielu projektach

Bardzo ważnymi wspólnym przedsięwzięciami było uczestnictwo w projekcie „Czasy na lasy” z inicjatywy Henryka Kubieńca – prezesa PZŁ „Knieja” Lubawka ( pięciuset uczestników – dzieci i dorosłych z gminy Kamienna Góra i gminy Mieroszów ). Kolejnym ważnym zadaniem było utworzenie na terenie przyległym do ogrodów działkowych ( w rejonach Wysoka i Wysoka II ), „Ścieżki edukacyjno- przyrodniczej”. Dzięki jej powstaniu ( przy wydatnym udziale i finansowym wsparciu członków „Knieja” Lubawka ) trwa coroczne dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimy. W akcji chętnie biorą udział dzieci z miejscowej szkoły podstawowej – klasy 0-3. Animatorem działań proekologicznych i integracyjnych w zarządzie jest w dużej mierze Pani Stanisława Kędzia ( nauczycielka i sekretarz ROD „Przyszłość”- siedemnasty rok pracy społecznej ), która wraz z dziećmi z „Kółka przyrodniczego” i Samorządu Szkolnego zaproponowała wiele ciekawych projektów i spotkań ze wspomnianymi wyżej organizacjami pozarządowymi, w celu ochrony środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. Następnym ważnym przedsięwzięciem zarządu było utworzenie „Placu edukacyjno-rekreacyjnego” na terenie rejonu działek „Wysoka II”, gdzie odbywają się wspólne spotkania organizacji pozarządowych z dziećmi oraz okolicznościowe spotkania członków ROD. Wszystkie działania dla dobra środowiska i lokalnej społeczności są możliwe przy udziale i pomocy prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej, członków stowarzyszenia ROD oraz prezesów i członków wymienionych wyżej organizacji . Działkowcy z ROD „Przyszłość” uczestniczyli wielokrotnie w konkursie okręgowym PZD pod hasłem „Wzorowa działka”, których laureatami byli: p. Bolesław Kryska oraz państwo Grażyna i Krzysztof Nogaj. W latach 2005 -2015 Zarząd ROD dwukrotnie został uhonorowany nagrodą Okręgowego Zarządu w Szczawnie Zdroju „Za wzorowe zarządzanie ogrodem”.

Tytuł „Działkowiec roku”

Od 2013 roku zarząd ROD „Przyszłość” nadaje tytuł „Działkowiec Roku” dla członków stowarzyszenia z poszczególnych rejonów działek. Dotychczasowymi laureatami, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki byli następujący działkowcy: Regina Dylewska, Irena i Bogumił Grzebielucha, Zygmunt Czajkowski, Kazimierz Jakubek, Leon Pawlak, Kazimiera Górecka, Waldemar Duda, Marek Czarnecki oraz Irena i Leszek Szydłowscy. Zarząd ROD zorganizował w 2013 i 2014 roku konkursy internetowe pod hasłami: „Działka w barwach jesieni” i „ Działka mój drugi dom”. Laureaci konkursów otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Działkowcy wielokrotnie brali udział w obchodach okręgowych dni działkowca i dożynkach miejskich. Zarząd od wielu lat współpracuje z władzami miasta Mieroszów i władzami zarządu okręgowego PZD w Szczawnie Zdroju ( ze wspomnianymi wyżej władzami wspólnie walczyliśmy o zatwierdzenie nowej ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r., za co otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy ). W 2013 roku została założona strona internetowa ROD „Przyszłość” w Mieroszowie oraz strona na portalu społecznościowym Facebook. Nadrzędnym celem zarządu ROD „Przyszłość” zawsze była i będzie dbałość o rozwój Ogrodu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, integracja lokalnej społeczności oraz działania związane z ochroną środowiska przyrodniczego.