UWAGA! Nowy numer konta: 57 8395 0001 0024 3797 2000 0001

Nowe konto bankowe

Uwaga Działkowcy NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

W związku ze zmianą banku obsługującego nasze konto ROD „Przyszłość”, podajemy poniżej nowy numer konta, na które będzie można dokonywać wpłat.

Aktualny numer konta:

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

57 8395 0001 0024 3797 2000 0001