UWAGA! Nowy numer konta: 57 8395 0001 0024 3797 2000 0001

Dokarmianie zwierzyny leśnej i ptactwa zimą.

Dokarmianie zwierząt leśnych i ptactwa w okresie zimy trwa z nadejściem silnych mrozów i opadów śniegu. Wtedy zwierzęta i ptactwo mają trudności w pozyskiwaniu pokarmu. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie wraz z Zarządem Koła Łowieckiego „Knieja” Lubawka od wielu lat dbają o ,,stołówkę” dla zwierząt leśnych ( jeleniowatych i ptactwa). Paśnik i karmniki znajdują się na ,,Ścieżce dydaktyczno – przyrodniczej”. Do akcji dokarmiania zwierząt leśnych dołączają się dzieci szkolne, działkowcy i mieszkańcy Mieroszowa.