UWAGA! Nowy numer konta: 57 8395 0001 0024 3797 2000 0001

DOKARMIANIE ZWIERZĄT LEŚNYCH

Dokarmianie zwierząt leśnych

9 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu ROD „Przyszłość” w Mieroszowie, członków Zarządu „Knieja” Lubawka i dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Celem spotkania była kontynuacja wieloletniego projektu dokarmiania zwierząt dziko żyjących w obrębie najbliższego środowiska przyrodniczego. Zebrani na „Ścieżce dydaktyczno – przyrodniczej” uczniowie klas I -III wraz z wychowawcami oraz działacze społeczni ze wspomnianych wyżej organizacji pozarządowych przystąpili do napełniania paśnika i karmników różnymi smakołykami. Dzieci oglądały również tablice edukacyjne o zwierzętach żyjących w okolicznych lasach oraz tablice dotyczące wspólnych działań proekologicznych na terenie gminy Mieroszów i Kamienna Góra. Dopełnieniem spotkania była tematyczna pogadanka, wystawa plenerowa prac dzieci oraz krótki program artystyczny. Spotkanie zakończyły pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami i zimowa piosenka „Biały walczyk”. Najważniejszym elementem spotkania było kształtowanie świadomości dzieci odnośnie ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego oraz autentyczne zaangażowania uczniów w realizację wspomnianego projektu.