Współpraca z władzami samorządowymi


16-09-2015 14:32:07
W dniu 14.09.2015 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie odbyło się spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wiceburmistrzem Mieroszowa Panem Wiesławem Zalasem. Głównym celem spotkania była chęć kontynuowania współpracy działkowców z władzami samorządowymi, w myśl wieloletniej tradycji naszego ogrodu.
Nawiązanie współpracy z obecnymi władzami nastąpiło w czerwcu bieżącego roku podczas imprezy integracyjnej „Lato w ogrodach”, którą zorganizowali działkowcy dla dzieci szkolnych, w celu krzewienia działań proekologicznych.

W czasie spotkania z przedstawicielem władz miejskich Zarząd ROD pozytywnie odniósł się do propozycji czynnego udziału działkowców w tegorocznych dożynkach i projekcie upiększania miejskich podwórek ( sadzenie drzew, krzewów, kwiatów ).

Działania proekologiczne są prowadzone przez Zarząd ROD od wielu lat, we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi i dziećmi szkolnymi, dlatego chętnie zgodziliśmy się na propozycje w tym zakresie ze strony władz samorządowych.