Lato w ogrodach


12-09-2015 16:49:29
W dniu 18.06.2015r. odbyła się impreza środowiskowa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie pod hasłem: „Lato w ogrodach”. Imprezę zorganizowały współpracujące od lat organizacje pozarządowe działkowców, myśliwych, strażaków, pszczelarzy i emerytowanych policjantów. Przy „Ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej” uczestników spotkania powitał prezes ROD „Przyszłość” w Mieroszowie p. Adam Kołpak.
Pierwszym punktem spotkania integracyjnego było odsłonięcie obelisku ufundowanego przez zaprzyjaźnionych myśliwych, upamiętniającego 50-lecie powstania Koła „Knieja” Lubawka. Przy obelisku prezes wspomnianego koła p. Henryk Kubieniec podziękował wszystkim za współpracę i wręczył medale pamiątkowe dla burmistrza i Rady Miejskiej Mieroszowa, dyrektora i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, prezesa i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość”, Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciela pszczelarzy i emerytowanych policjantów.

Kolejnym punktem imprezy było spotkanie ze strażakami, którzy zaprezentowali dzieciom ze szkoły podstawowej nowy wóz strażacki i opowiadali o zastosowaniu nowoczesnego wyposażenia wozu w warunkach bojowych. Następnie dzieci wraz z zebranymi gośćmi udali się na „Plac edukacyjno-rekreacyjny” rodzinnego ogrodu, gdzie odbyła się dalsza część imprezy środowiskowej. Wszyscy zebrani świetnie bawili się w pięknej scenerii przyrodniczej przy muzyce dla dzieci. Poczęstunek rozpoczęto od kiełbasek pieczonych na grillu, były też świeże truskawki, ciasto i napoje. W między czasie dzieci mogły podchodzić do stanowisk tematycznych przygotowanych przez działkowców ( narzędzia ogrodnicze i kwiaty ), myśliwych (eksponaty zwierząt i literatura myśliwska ), pszczelarza ( ul i specjalny ubiór do pracy przy produkcji miodu ). Następnie goście podziwili przedstawienie dzieci, nawiązujące do hasła imprezy „Lato w ogrodzie”, które zostało nagrodzone wielkimi brawami. Po przedstawieniu i pamiątkowych zdjęciach ( medialnie imprezę obsługiwał zaprzyjaźniony kamerzysta) prezes ROD p. Adam Kołpak podziękował wszystkim zebranym za wspaniałą zabawę i wręczył gościom i przedstawicielom organizacji pozarządowych pamiątkowe dyplomy.
Imprezę zakończyły fanfary sygnalistów myśliwskich i pożegnalne okrzyki dzieci „Lato w ogrodzie zawsze w modzie”. Podziękowaniem dla organizatorów za udaną imprezę była radość dzieci i promienie słońca, które wreszcie wyjrzało zza chmur. Puentą imprezy środowiskowej niech będzie okolicznościowe hasło: „Integracja, radość dzieci, letnie słońce, chmury, chłód - dla przyrody wszystko zrób!


Zarząd Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie serdecznie dziękuje zaproszonym gościom i współorganizatorom imprezy:
- burmistrzowi Mieroszowa p. Marcinowi Raczyńskiemu, wiceburmistrzowi p. Wiesławowi Zalasowi;
- przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa p. Marii Chmielnickiej;
- przewod. Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu p. Andrzejowi Tetke;
- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie p.Elżbiecie Urbanik,nauczycielom,dzieciom;
- prezesowi Koła „Knieja” Lubawka p. Henrykowi Kubieńcowi, łowczemu p. Andrzejowi Kuncewiczowi,
sygnalistom myśliwskim „Durlakowe Rogi” i braci myśliwskiej.
- prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie p. Tomaszowi Mordoniowi, gminnemu
komendantowi p. Bogdanowi Sarneckiemu i wszystkim strażakom;
- reprezentantowi pszczelarzy i emerytowanych policjantów p. Bolesławowi Krysce;
- zaprzyjaźnionemu kamerzyście p. Jerzemu Chwałkowi- autorowi filmów o ogrodach działkowych;
- prezesowi Zarządu ROD „Przyszłość” p. Adamowi Kołpakowi, wiceprezesowi p. Edwardowi
Mordoniowi, sekretarz i koordynator spotkania p. Stanisławie Kędzi, członkowi p. Marianowi Wyce,
działkowcom: Marii Bekisz, Marii Burak, Jadwidze Mordoń, Teresie Walczak, Jarosławowi Kałuży,
Mirosławowi Pałce, Jerzemu Walczakowi. Wszystkim wymienionym członkom zarządu i pozostałym
członkom związku należą się szczególne podziękowania za wiele dni pracy włożonej w przygotowanie
imprezy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w naszej galerii.