Najnowszy numer "informatora działkowca"


17-06-2014 16:31:53
W najbliższych dniach do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych trafi najnowszy numer "informatora działkowca".
Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat trwających w KR PZD prac nad nowym statutem, wyroku NSA w sprawie altan oraz działań PZD
mających na celu zabezpieczenie interesu działkowców.